Termeni și condiții

TE RUGĂM SĂ CITEȘTI ACEST DOCUMENT CU ATENȚIE ÎNAINTE DE A UTILIZA SERVICIILE NOASTRE.

Acceptarea Termenilor de Utilizare

Cuprins

 1. Introducere

1.1. Cine suntem noi?

1.2. Cine ești tu?

1.3. Definiții. Scop

 1. Politica Platformei. Caracteristici principale ale vânzării online de către Vânzător
 2. Comenzile

3.1. Aspecte generale

3.2. Aspecte specifice

 1. Prețuri. Facturare. Plată

4.1. Aspecte generale

4.2. Aspecte specifice

 1. Livrarea Produselor & Prestarea Serviciilor

5.1. Livrarea Produselor

5.2. Prestarea Serviciilor

5.3. Accesul la Produse digitale

 1. Transferul riscului și proprietății asupra Produselor
 2. Dreptul de retragere al Clientului
 3. Garanții

8.1. Garanția Produselor fizice

8.2. Garanția Produselor electronice/cu acces electronic

 1. Proprietate Intelectuală
 2. Review-uri
 3. Publicitate & comunicări comerciale
 4. Răspunderea noastră
 1. Limitări și excluderi
 2. Răspunderea ta
 3. Sesizări și reclamații
 4. Utilizarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice
 5. Forța majoră
 6. Legea aplicabilă & soluționarea disputelor
 7.     Clauze diverse
 8.     Modificări la acest document

 

 • Introducere

Documentul acesta (publicat în format electronic la adresa: https://academiasoflete.ro/proiectant-nzeb/, împreună cu toate celelalte documente la care face referire reprezintă ceea ce vom denumi generic ”Termeni și condiții” sau ”Termenii”, adică regulile care vor reglementa situația dintre noi, în calitate de Vânzător și tine, în calitate de client care decizi să achiziționezi un bun sau un serviciu de pe site-ul nostru.

 • Cine suntem noi?

Mai jos găsești și datele noastre de identificare:

Denumire

INTEGRALL BUILDINGS SRL

Sediul social

Calea Dorobantilor, nr. 14-16, sc B, et. 4, ap 34, Cluj-Napoca, jud. Cluj, Romania

Număr registrul comerțului:

J12/1220/2021

Cod unic identificare

RO43886980

E-mail

salut@integrall.ro

Pe lângă denumirea oficială de mai sus, ne mai găsești sub numele de brand ”Academia Șoflete” sauhttps://www.academiasoflete.ro/– în tot acest document vom face referire la noi sub denumirea de ”Organizația”, ”Vânzătorul”, ”Compania”, ”Academia Șoflete” sau ”AcademiaȘoflete.ro”. Suntem o companie care oferă produse și servicii prin intermediul site-ului academiasoflete.ro, și subdomeniile acestuia sau site-urile afiliate precum (denumite în continuare în mod colectiv ”Site”) și/sau al altelor tool-uri puse la dispozitia Vânzătorului pentru accesarea serviciilor de e-learning, precum și toate profilele/paginile de media asociate acestui brand, incluzând, dar fără a se limita la  Youtube Marius Șoflete, Facebook Șoflete.ro, Instagram Marius Șoflete, Facebook Integrall Buildings, Instagram Integrall Buildings, Facebook Academia Șoflete, Instagram Academia Șoflete, iar la toate vom face referire ca ”Platformă”).

Această Politică se aplică inclusiv următoarelor branduri, parte din Integrall Buildings SRL.:

 • Academia Șoflete (www.academiasoflete.ro; https://academiasoflete.ro/proiectant-nzeb/) și domeniile afiliate ale acesteia;
 • Șoflete Online (https://soflete.ro/)
 • Integrall Buildings  (www.integrall.ro) și domeniile afiliate ale acestuia
 • Ingineri Creativă (www.ingineriecreativă.ro)
 

Conturi prezente în mediul online (denumite în continuare Platformă, care include și Site)

Facebook

https://www.facebook.com/soflete.ro

https://www.facebook.com/integrall-buildings/

https://www.facebook.com/academiasoflete/

https://www.facebook.com/inginerie.creativa/

Instagram

https://www.instagram.com/marius.soflete/

https://www.instagram.com/integrall_buildings/

https://www.instagram.com/academiasoflete/

https://www.instagram.com/inginerie.creativa/

Youtube

https://www.youtube.com/@MariusSoflete

https://www.youtube.com/@SfatulluiSoflete

https://www.youtube.com/@ingineriecreativa2138

Site

https://soflete.ro/

https://integrall.ro/

https://academiasoflete.ro/proiectant-nzeb/

https://www.academiasoflete.ro/

https://ingineriecreativa.ro/

  

Accesarea Platformei implică acceptarea necondiționată a Termenilor și condițiilor pe care îi vom detalia mai jos. În cazul în care nu vei accepta acești Termeni, nu vom putea încheia un contract cu tine, adică nu vom putea să îți livrăm produsele sau să îți prestăm serviciile pe care ni le soliciți, inclusiv să răspundem la eventuale solicitări pe care le-ai putea avea.

 • Cine ești tu?

Tu ești o persoană care ajungi pe Platformă în căutarea unui Produs pe care noi ți l-am putea oferi. În acest moment ești un Utilizator al Site-ului. 

În momentul în care vei plasa o comandă la noi pe Site, iar noi vom începe demersurile necesare pentru a o onora, vei deveni un Client, pentru că vei intra într-o relație contractuală cu noi (prin intermediul unui contract care se încheie la distanță, adică prin mijloace electronice).

Tocmai de aceea este foarte important să citești cu atenție acest document, pentru că el reprezintă contractul pe care îl încheiem.

 • Definiții. Scop
 1. Pentru că deja sunt foarte multe detalii și informații de care trebuie să ținem cont, am decis să definim anumiți termeni pe care îi vom folosi în mod curent, pentru a facilita parcurgerea documentului. Acești termeni îi regăsești mai jos:
 2. Următorii termeni folosiți cu majuscule vor avea înțelesurile de mai jos, cu excepția cazului în care se prevede expres altfel:

Vânzătorul” sau ”Prestatorul

înseamnă INTEGRALL BUILDINGS S.R.L., o societate cu răspundere limitată, așa cum ne-am identificat în secțiunea 1.1

Produse

înseamnă orice bunuri (produse) sau servicii care sunt oferite Clientului în vederea achiziționării, contra cost, prin intermediul Platformei. Pentru evitarea oricărui dubiu, vânzarea nu trebuie să aibă efectiv loc pe Platformă, ci se poate încheia și la distanță prin intermediul personalului Vânzătorului.

Client

înseamnă persoana fizică ce accesează Platforma și plasează o Comandă pentru achiziționarea Produselor oferite spre vânzare de către Vânzător. Prin Client se înțelege și o persoană juridică care plasează o Comandă printr-o persoană fizică în numele acesteia.

Comanda

înseamnă o comandă plasată de Client prin intermediul Platformei prin care Clientul îşi exprimă angajamentul de a achiziționa unul sau mai multe Produse, în condițiile prevăzute în prezentul document și/sau agreate cu Vânzător printr-un mijloc de comunicare la distanță.

”Comunitate”

înseamnă o parte a Site-ului, pe bază de abonament, unde vei interacționa cu alte persoane, sub forma unui grup privat

Cont

înseamnă secțiunea din Platformă accesibilă Clientului prin utilizarea, cu rol de identificare, a unei adrese de e-mail și a unei parole, care permite Clientului transmiterea unei Comenzi și care conține informații despre Client și istoricul Clientului în Platformă (e.g., Comenzi anterioare, facturi fiscale etc.).

Contract

înseamnă înțelegerea consensuală la distanță intervenită între Vânzător şi Client, fără prezența fizică simultană a acestora, cu privire la vânzarea, respectiv achiziționarea, unuia sau mai multor Produse de pe Platformă, prin lansarea unei Comenzi de către Client şi acceptarea ei de către Vânzător, cu respectarea prevederilor legale şi a termenilor şi condițiilor pentru vânzarea online a serviciilor şi produselor Vânzător. Ca regulă, Contractul se încheie în limba română.

Platforma

înseamnă site-urile web deținute sau folosite de Vânzător, inclusiv paginile și profilele de pe rețelele sociale, având domeniul academiasoflete.ro și subdomeniile acestuia sau site-urile afiliate și, dacă este cazul, subdomeniile acestora și care utilizează logo-uri ale Vânzătorului, prin intermediul căreia Vânzătorul prezintă Produsele oferite spre vânzare, iar Clienții pot alege Produsele pe care doresc să le achiziționeze, respectiv să le plătească într-una dintre modalitățile de plată acceptate de Vânzător. De asemenea, Platforma este folosită pentru procesarea și administrarea Comenzilor în vederea livrării Produselor și înregistrarea plăților aferente vânzării acestora. În cazul în care există și o Aplicație, Platforma va include, acolo unde aplicabil, și această componentă.

Specificații

înseamnă orice detalii privind caracteristicile Produselor așa cum sunt precizate în descrierea disponibilă pe ambalajul acestora și pe Platformă.

Tranzacție

înseamnă operaţiunea de plată efectuată de către Client, respectiv încasare de către Vânzător, a unei sume de bani ca urmare a vânzării de către Vânzător, respectiv achiziţionării de către Client, a unuia sau mai multor Produse.

 1. Prezentul document stabilește termenii şi condiţiile aplicabile raporturilor ce se nasc între Vânzător şi fiecare Client care utilizează Platforma în vederea, cu ocazia sau după efectuarea unei Comenzi.
 2. Titlurile sunt incluse în acest document pentru ușurința parcurgerii și a structurării documentului şi nu vor afecta interpretarea acestuia.
 3. Pentru evitarea oricărui dubiu, în acord cu politica de afaceri stabilită în mod independent și unilateral de către Vânzător, vânzarea în mediul online (i.e., prin intermediul Platformei) a Produselor comercializate în mod obișnuit de Vânzător se face către consumatori persoane fizice sau către persoane juridice. În cazul în care anumite Produse sunt limitate doar către o anumită categorie de Clienți, se va specifica acest lucru în cadrul Specificațiilor sau într-un alt loc vizibil lângă Produs (cum ar fi, spre exemplu, anumite Produse destinate doar persoanelor juridice sau doar persoanelor fizice).
 4. Aspectele privind confidențialitatea și prelucrarea datelor cu caracter personal legate de utilizarea, în orice formă, a Platformei sunt guvernate de politica de confidențialitate/nota de informare („Politica de Confidențialitate”), care completează aceşti Termeni și Condiții. Te rugăm să parcurgi în întregime Politica de Confidențialitate aici: https://academiasoflete.ro/proiectant-nzeb/politica-confidentialitate/.
 5. Utilizarea Platformei implică acceptarea expresă de către orice Client a acestor termeni şi condiţii şi a Politicii de Confidenţialitate, precum și a altor documente care au fost indicate pe parcursul acestor Termeni.
 6. Ne rezervăm dreptul de a modifica oricând Termenii, iar forma actualizată a acestora va putea fi accesată de către Clienți pe Platformă în secțiunea ”Termeni și condiții”. Relația dintre Vânzător și Utilizator/Client va fi guvernată de forma la momentul accesării Site-ului, respectiv plasării Comenzii. 
 7. Acești termeni şi condiții aplicabile vânzării online sunt disponibile Clientului pentru stocare şi reproducere.
 • Politica Platformei. Caracteristici principale ale vânzării online de către Vânzător

Pe scurt: trebuie să avem cu toții o atitudine corectă și să nu folosim Site-ul în modalități care contravin legii sau bunelor moravuri. Dacă suspectăm că intenția ta nu este aceea de a căuta informații despre Produse sau de a le achiziționa, ne rezervăm dreptul să nu îți permitem să plasezi o Comandă sau chiar să îți limităm accesul la Site. Comanda pe care o plasezi la noi pe Site se va considera acceptată doar în momentul în care îți vom confirma acest lucru.

 1. Accesul la Platformă în vederea efectuării unei Comenzi este permis oricărui potenţial Client care acţionează cu un scop legitim şi care are intenţia de a achiziţiona de la noi unul sau mai multe Produse, cu respectarea acestor termeni și condiţii.
 2. Prin Client înțelegem o persoană juridică sau fizică care are minim 18 ani. Dacă ai autorizat o persoană minoră să folosească Site-ul, ești răspunzător de întregul comportament al acestuia pe Site, inclusiv orice acțiune pe care minorul o poate întreprinde.
 3. Este strict interzisă utilizarea abuzivă a Platformei. Reprezintă utilizare abuzivă orice fel de utilizare a Platformei într-un mod care contravine practicilor comerciale corecte, a legislației în vigoare sau în orice alt mod care ar fi de natură să ne prejudicieze în orice fel pe noi sau Afiliații/Partenerii noștri (prin ”Afiliați” înțelegem persoane din același grup din care facem și noi parte, iar prin ”Parteneri” persoanele cu care avem o relație de colaborare).
 4. Ne rezervăm dreptul de a-ți refuza accesul la o parte sau la toate funcțiile Platformei și de a restricționa procesarea și/sau livrarea unei Comenzi dacă, în opinia noastră rezonabilă, există suspiciuni de fraudă din partea ta, dacă acesta este un comportament care ne poate prejudicia interesele noastre sau ale Afiliaților/Partenerilor noștri sau dacă utilizezi în mod abuziv Platforma.
 5. Prin utilizarea Platformei şi, după caz, înregistrarea unei Comenzi, accepți şi ești de acord cu forma de comunicare la distanţă (e.g., telefonic sau e-mail) prin care ne derulăm operațiunile.
 6. Toate informațiile folosite pentru descrierea Produselor (inclusiv, dar fără a se limita la, imagini statice ori dinamice, text descriptiv, prezentări grafice ori video) nu impun nicio obligaţie din partea noastră, acestea având exclusiv rol de prezentare şi informare. Vom depune toate diligenţele rezonabile pentru a asigura corectitudinea informațiilor cu privire la prețuri, Produse și Specificațiile acestora prezentate pe Platformă.
 7. Dacă prețurile sau orice alte detalii în legătură cu Specificațiile Produselor au fost afișate eronat pe Platformă, din orice motiv, și ai plasat o Comandă, te vom informa prin e-mail sau printr-o altă modalitate de comunicare agreată, în cel mai scurt timp în legătură cu o astfel de eroare. 
 8. Vom putea publica pe Platformă informații despre Produse și/sau promoții pe care le avem, fie ale noastre, fie ale Afiliaților/Partenerilor noștri, într-o anumită perioadă de timp și în limita stocului disponibil. Te rugăm să ai în vedere că vor putea exista situații în care nu vom putea afișa stocul sau să actualizăm datele în timp real, dar te vom informa până să confirmăm Comanda, iar tu vei putea decide dacă accepți sau nu noile condiții.
 9. Produsele care fac obiectul vânzării în cadrul unei promoţii sau campanii de orice tip se vor supune şi termenilor şi condiţiilor aplicabile respectivei campanii sau promoţii, pe care ți le vom aduce la cunoștință.
 10. Orice promoții prezentate pe Platformă sunt valabile pe durata menționată. În cazul în care nu este indicată o durată pentru desfășurarea promoțiilor, acestea vor fi valabile în limitele stocurilor/locurilor disponibile sau pentru durata pe care noi o considerăm oportună pentru a ne atinge obiectivele.
 11. Notificarea primită prin e-mail de tine după efectuarea Comenzii cu privire la preluarea respectivei Comenzi are rol de informare și nu reprezintă acceptarea Comenzii de către noi. Comanda se consideră acceptată de către noi cel mai târziu odată cu livrarea, respectiv furnizarea în format electronic, Produselor comandate de tine. În cazul în care ai făcut deja Plata pentru respectiva Comandă și nu o vom accepta, îți vom returna sumele transferate.
 12. Pentru motive justificate (inclusiv, dar fără a se limita la, lipsa din stoc a unor Produse, precum atingerea numărului de locuri la un eveniment on-line sau off-line), ne rezervăm dreptul de a modifica tipul ori cantitatea Produselor din Comandă. Într-o astfel de situaţie, te vom înştiinţa imediat cu privire la modificarea intervenită, iar tu vei putea să accepți sau să refuzi modificarea Comenzii. În cazul în care refuzi, Comanda se consideră anulată, iar părţile vor fi repuse în situaţia anterioară emiterii Comenzii (inclusiv prin rambursarea de către noi a oricăror sume încasate, ducă este cazul) și fără să avem vreo răspundere față de tine.
 13. Comanda este acceptată iar Contractul se consideră încheiat între noi și tine, în momentul în care primești o notificare de expediere (prin apel telefonic/SMS/e-mail/notificare push sau alt mod) a Produselor din Comandă (atunci când vorbim de bunuri fizice, corporale), când începem să prestăm Serviciile, când îți furnizăm un link pentru descărcarea sau un e-mail pentru accesarea Produsului sau conform indicațiilor din Specificații. 
 14. Te rugăm să ai în vedere că din Contract face parte acest document (împreună cu toate celelalte documente la care facem referire,) precum și orice alte înțelegeri ulterioare dintre noi și tine cu privire la Comandă, indiferent dacă acestea sunt făcute în scris, pe suport electronic sau pe suport fizic. 
 15. Ne poți contacta în general la adresa de e-mail din secțiunea „Contact” din Platformă pentru orice nelămurire sau probleme ai în legătură cu Comanda, inclusiv pentru a identifica și corecta eventuale erori care au loc cu ocazia introducerii datelor. În funcție de dezvoltările tehnice ale Site-ului sau ale Aplicației, este posibil să ai la îndemână și alte metode de comunicare cu noi (precum chat online, comunicare din contul tău de Client, rețele de socializare etc.), pe care ți le vom aduce la cunoștință. Cu toate acestea, în cazul în care nu ne spui despre aceste aspecte anterior emiterii notificării sau începerii prestării Serviciilor, aceste modificări nu se vor mai putea face decât în cazuri excepționale, care nu implică un efort disproporționat din partea noastră și care sunt valabile din punct de vedere legal. 
 16. Te rugăm să ai în vedere că doar canalele oficiale de comunicare pe care le indicăm (respectiv e-mailul) vor fi avute în vedere atunci când ne ocupăm de cererea ta. Prin urmare, dacă ai decis să ne contactezi printr-un alt mod, acest lucru nu va fi luat în considerare în mod oficial, dar vom depune toate eforturile să îți răspundem în timp util, în funcție de capacitatea noastră.
 • Comenzile

Pe scurt: îți explicăm modalitatea în care poți plasa o comandă pentru un Produs, cum procesăm comenzile, care sunt drepturile și obligațiile noastre și ale tale, când considerăm o comandă finalizată și cum trebuie să procedezi pentru efectuarea Plății.

 • Aspecte generale
 1. Vei putea plasa o Comandă prin una din modalitățile indicate pe Site, respectiv prin următoarele metode:
 1. adăugarea unui produs în coș și parcurgerea pașilor pentru finalizarea plății. 
 2. prin intermediul echipei noastre – în acest sens vom reveni către tine cu o factură proformă pe baza căreia vei putea face plata. 

La acest moment nu acceptăm plasarea unor Comenzi prin intermediul rețelelor sociale, telefonic sau pe e-mail. Dacă ne contactezi ca să plasezi o comandă, te vom îndruma către plasarea unei comenzi pe Site și te vom ajuta să o finalizezi, însă nu vom putea plasa comanda în locul tău. De aici sunt exceptate acele Produse personalizate, pentru care primești o ofertă specifică, situație în care fie îți vom trimite un link privat, pe care doar tu îl vei putea accesa, fie vom trimite factura (proformă sau finală) direct pe e-mail.

Produsele care pot fi achiziționate de pe site ”așa cum sunt”

 1. Vei putea plasa o Comandă, formată din unul sau mai multe Produse, prin intermediul Platformei, cu înregistrarea unui cont în prealabil, prin adăugarea Produselor dorite în coșul de cumpărături. În cazul în care Produsele vor trebui modificate conform specificațiilor, va trebui să alegi una dintre opțiuni, dacă aceasta este disponibilă sau să ne transmiți anumite informații suplimentare în momentul plasării Comenzii. Dacă omiți să faci acest lucru, ne rezervăm dreptul de a nu mai putea face alte modificări asupra Comenzii, mai ales dacă ar include un efort disproporționat din partea noastră (cum ar fi să nu ne spui de la început numărul de asociați / administratori existenți, ce modificări trebuie să facem în cadrul operațiunilor sau alte asemenea). 
 2. Vei putea să îți faci un Cont în secțiunea dedicată din Platformă, potrivit instrucțiunilor existente pe Platformă la momentul respectiv (cum ar fi cu o adresă de e-mail și o parolă, identificare cu un cont de rețea socială precum Facebook/Google sau altă metodă disponibilă). Dacă-ți faci un Cont, vei putea gestiona mai eficient Comenzile plasate pe Platformă, având posibilitatea de a vizualiza în Cont informații despre Comenzi anterioare, facturi fiscale etc.
 3. Comenzile pot fi plasate oricând, dar ca regulă vor fi procesate doar în zilele lucrătoare, între orele 9-17. Orice Comandă plasată într-o zi de sâmbătă, duminică sau în orice zi declarată prin lege sărbătoare legală va fi procesată în ziua lucrătoare imediat următoare. În cazul Produselor livrate electronic, este posibil ca procesarea să intervină în mod automat și Produsul să fie livrat imediat după efectuarea Tranzacției, de obicei în funcție de modalitatea de plată aleasă. 
 4. Ne rezervăm dreptul să validăm Comenzile înainte de onorarea lor și te vom contacta prin telefon, e-mail sau altă metodă disponibilă, iar tu declari în mod expres că accepți acest drept al nostru.
 5. Adăugarea unui Produs în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu duce la înregistrarea unei Comenzi și implicit nici la rezervarea automată a Produsului adăugat în coșul de cumpărături, dar neachitat.
 6. Comanda va fi considerată finalizată prin plata integrală de către tine a prețului Produselor din Comandă, prin una dintre modalitățile de plată acceptate de noi astfel cum sunt indicate expres pe Platformă și pe care le poți consulta cel mai târziu la începutul procesului de formulare a Comenzii. În cazul în care este disponibilă și alegi plata prin transfer bancar/ordin de plată/internet banking, plata se va considera a fi primită de către noi la momentul debitării efective a contului nostru indicat pe factura proformă/fiscală. Te rugăm să ai în vedere că de la momentul efectuării plății de către tine pot trece chiar și 7 zile până ce plata va putea fi identificată efectiv în contul nostru, situație în care Plata nu se consideră finalizată. Odată adăugat în coșul de cumpărături, un Produs este disponibil pentru achiziție în măsura în care respectivul Produs există în stocul Vânzătorului. De asemenea, te rugăm să ai în vedere că nu vom considera o Plată efectuată dacă ne trimiți o copie / dovadă a ordinului de plată pe e-mail, până la momentul la care suma transferată nu a intrat efectiv în contul nostru.
 7. Prin finalizarea Comenzii, ne confirmi că toate datele pe care le-ai furnizat sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii. Prin plasarea unei Comenzi, recunoști în mod explicit că respectiva Comandă implică obligaţia ta fermă de a achita ”suma totală de plată” indicată. Alte modificări asupra Comenzii (precum date de identificare, adrese de e-mail sau adrese de livrare vor putea fi efectuate doar în cazul în care se poate tehnic acest lucru, fără a implica un cost suplimentar al nostru).
 8. Prin crearea unui Cont sau, după caz, finalizarea Comenzii, ești de acord că putem să te contactăm, prin orice mijloc disponibil, respectiv sistem automatizat de apel fără intervenție umană, fax, e-mail, în orice situație în care este necesară contactarea ta pentru finalizarea și procesarea Comenzii. Lipsa unui răspuns din partea ta, prin una din modalitățile de comunicare puse la dispoziție prin Platformă la solicitările noastre poate duce la invalidarea Comenzii.

Plasarea unei comenzi personalizate

Având în vedere specificitatea domeniului, anumite Produse vor fi personalizate pentru tine.

Plasarea unei Comenzi parcurge următoarea traiectorie: completezi un formular pe Site, îți lași datele de contact, iar ulterior cineva din echipa noastră te va contacta. În urma discuțiilor avute cu un reprezentant al echipei noastre, se va transmite o ofertă pe e-mail, sub formă de .PDF și o factură proformă în baza căreia vei putea face plata. 

Comanda se va considera plasată în momentul în care se va efectua plata de către tine, conform indicațiilor emise în PDF.

 1. Produsele cumpărate prin intermediul Platformei nu pot fi revândute sau distribuite în scopuri comerciale, fiind destinate uzului personal, cu excepția cazului în care se prevede altfel în Specificații. De asemenea, te rugăm să ai în vedere că în cazul Produselor cu acces online, Vânzarea este nominală, astfel încât credențialele de acces (precum username și parola) nu vor putea fi  transmise unei alte persoane . În cazul webinariilor, masterclass-urilor sau ale altor evenimente cu prezență fizică, rezervarea și participarea la eveniment este nominală și se vor putea face modificări doar în situația în care acest lucru este posibil din punct de vedere logistic și nu presupune costuri din partea noastră. Ca regulă generală, ne rezervăm dreptul de a limita achiziționarea Produselor la un număr maxim de Produse pentru fiecare Client, numărul fiind determinat în mod independent de către Vânzător și comunicat Clientului anterior plasării comenzii, fie la Specificații, fie în politica generală privind gestionarea Produselor.
 2. În cazul în care nu respecți dispozițiile de mai sus, ne rezervăm dreptul de a-ți solicita diferența de sumă pentru fiecare Produs pe care l-ai transmis mai departe, indiferent că l-ai modificat parțial sau nu, iar acest drept nu exclude posibilitatea noastră de a ne recupera integral prejudiciul suferit, prin orice fel de metodă recunoscută de lege, inclusiv prin contactarea respectivelor persoane unde regăsim documentele pentru a le solicita informații privind achiziția Produselor. 
 3. Vom putea subcontracta un terț pentru a livra Produsele ce fac obiectul Comenzii, despre care te vom informa (cum ar fi de exemplu la momentul finalizării Comenzii când îți spunem cu ce curier facem transportul sau când îți comunicăm datele AWB-ului), nefiind necesar acordul tău. De asemenea, pentru oferirea anumitor Produse, precum webinarii, cursuri la distanță etc. vom putea apela la prestatori de servicii specializați în acest sens (inclusiv platforme online), nefiind necesar acordul tău.
 4. Vom putea anula o Comandă plasată de tine, cu o notificare concomitentă sau ulterioară, și fără ca o astfel de anulare să atragă vreo răspundere a noastră față de tine, în următoarele cazuri:
 1. banca care ți-a emis cardul nu acceptă Tranzacția, în cazul plății online;
 2. procesatorul nostru de carduri cu care colaborăm nu validează sau invalidează Tranzacția (de exemplu, fie pentru că nu sunt fonduri suficiente, fie din alte motive, conform politicii procesatorului), în cazul plății online;
 3. finalizarea Plății nu se realizează în termenul indicat prin factura proformă, în cazul plății prin transfer bancar/internet banking;
 4. datele pe care ni le furnizezi cu ocazia accesării Platformei sunt incomplete sau incorecte;
 5. nu ne confirmi Comanda atunci când te contactăm în acest scop;
 6. considerăm în mod rezonabil că prin accesarea Platformei şi plasarea Comenzii urmărești un scop ilicit sau care poate cauza orice fel de prejudicii nouă, Afiliaților sau Partenerilor noștri;
 7. oricare dintre termenii şi condiţiile din prezentul document nu au fost respectate întocmai.
 • Aspecte specifice
 1. Plasarea unei Comenzi pentru Produse viitoare. În măsura în care dorești să te înscrii la unul din Produsele care vor avea loc la o dată ulterioară (workshops, cursuri, webinarii, tutoriale etc.), Comanda se va considera confirmată la momentul la care vei primi o confirmare în mod expres pe e-mail cu privire la Produs. Ține minte că este posibil ca data Produsului sau alte aspecte organizatorice să se schimbe. Vom depune toate eforturile necesare pentru a-ți comunica din timp aceste informații, astfel încât să poți lua cea mai bună decizie. De asemenea, din momentul în care ai plasat o Comandă pentru un Produs viitor, nu vei putea să ceri banii înapoi pentru acel Produs, cu excepția cazului în care el va fi anulat de către Academia Șoflete.
 2. Plasarea unei Comenzi personalizate. Prin intermediul Platformei vei putea să ceri și o ofertă pentru o Comandă personalizată nevoilor și intereselor tale. Confirmarea unei asemenea Comenzi se va face după achitarea integrală de către tine a respectivei Comenzi. De asemenea, aceste Comenzi nu vor putea face niciodată obiectul unui retur, ci cel mult al unor reprogramări / înlocuiri, dacă este posibil din punct de vedere tehnic și organizațional.
 • Prețuri. Facturare. Plată

Pe scurt: pentru a beneficia de Produsele noastre, trebuie să plătești suma indicată pentru ele, așa cum este afișată la momentul finalizării Comenzii, prin una din modalitățile disponibile (plată cu cardul/transfer bancar). 

 • Aspecte generale
 1. Prețurile Produselor afișate pe Platformă sau comunicate Clientului sunt exprimate în Lei și pot include sau nu T.V.A. conform legislației în vigoare, așa cum vor fi afișate pe site. Orice taxe de transport sau livrare nu sunt incluse, cu excepția cazului în care este afișat în mod expres acest lucru la momentul finalizării Comenzii. Prețurile valabile pentru Produse sunt cele afișate pe Platformă sau comunicate Clientului în momentul finalizării unei Comenzi. 
 2. Vom putea actualiza în orice moment prețurile Produselor, iar o astfel de actualizare va înlocui orice prețuri afișate anterior pentru respectivele Produse.
 3. Pentru acele Produse pentru care nu putem indica dinainte prețul și / sau, după caz, toate costurile suplimentare de transport sau livrare, îți vom putea pune la dispoziție un calculator de preț sau te vom contacta prin e-mail/prin intermediului Contului creat în acest sens.
 4. Îți vom emite o factură pentru Produsele achiziționate/livrate, obligația ta fiind să ne furnizezi toate informațiile necesare conform legislației în vigoare pentru emiterea facturii de către noi – te rugăm să acorzi o atenție sporită atunci când introduci datele, pentru că nu vom putea modifica datele din facturile proforme/fiscale emise. În cazul Plății prin transfer bancar, vom emite inițial o factură proformă, urmând ca după ce contul nostru este debitat cu suma aferentă înscrisă pe această factură să procedăm la emiterea facturii fiscale. Dacă nu transferi banii în cel mult 7 zile calendaristice, vom anula Comanda și, dacă vei dori, va trebui să plasezi o nouă Comandă, caz în care prețurile ar putea să difere.
 5. Ca regulă generală, îți vom transmite factura aferentă Comenzii pentru Produsele vândute/livrate fie în format material (pe suport de hârtie) la livrarea Produselor, fie în format electronic, pe e-mail și/sau în contul tău de Client, pe care te încurajăm să-l verifici constant (de asemenea, este posibil ca mesajele noastre să ajungă în folderul SPAM, așadar te rugăm să verifici și acolo).
 6. Conform legislației în vigoare din România, atunci când vom accepta plata cu cardul bancar, nu vom solicita plăți suplimentare.
 7. În cazul plăților online, nu suntem și nu putem fi ţinuți responsabili pentru niciun alt cost suportat de tine în plus față de preţul Produsului achiziţionat incluzând, dar fără a se limita la, comisioane de transfer bancar ori de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului Clientului, în cazul în care moneda de emitere a cardului diferă de moneda în care se efectuează vânzarea.
 8. În cazul produselor cu plată recurentă lunară (cum ar fi contul premium de abonat), ne dai acordul de la bun început pentru retragerea unei sume lunare indicate la momentul plasării Comenzii. Dacă nu mai dorești să beneficiezi de aceste opțiuni, poți oricând să renunți la Produs din Contul tău. Te rugăm să reții că orice sume deja anterior plătite nu vor fi returnate.
 9. Ești pe deplin răspunzător pentru orice fel de plată făcută din eroare, greșeală sau efectuată fără să renunți la Produsele noastre (cum ar fi în cazul plăților lunare recurente). În aceste situații nu vom returna sumele de bani deja plătite, fiind singurul răspunzător pentru aceste plăți. 
 • Aspecte specifice
 • Plata în rate a Produselor. În unele cazuri, anumite Produse vor fi putea fi achiziționate în 2, 3 sau 4 rate, în funcție de specificul Produsului, campania promoțională de la momentul respectiv și decizia Vânzătorului. În asemenea situații, este posibil ca prețul final al Produsului, dacă este achitat în rate, să fie mai mare decât dacă ar fi achitat în mod global, unitar. În acest caz, îți vom retrage de pe card în fiecare lună suma respectivă afișată la momentul achiziționării Produsului. În măsura în care nu vei avea fonduri disponibile pentru următoarea plată după cea inițială, vom mai încerca să debităm încă o dată cardul tău de credit. Dacă nici a doua oară acest lucru nu este posibil, vom suspenda sau întrerupe furnizarea Produsului către tine și este posibil să nu te mai lăsăm să plasezi orice fel de Comandă în viitor, în mod direct sau prin interpuși.
 • Facturarea pentru plata în rate a Produselor. În cazul fiecărei Plăți parțiale vom emite o factură către tine. Nu este posibilă emiterea unei facturi globale pentru întreaga sumă atâta timp cât se achită în rate. Te rugăm să introduci în câmpurile aferente facturării toate informațiile pe care le consideri necesare deoarece nu vom putea ulterior să facem modificări asupra facturilor deja emise. Nu suntem responsabili pentru acuratețea informațiilor de facturare pe care ni le transmiți. Orice fel de prejudiciu pe care îl putea avea ca urmare a transmiterii acestor informații (spre exemplu, imposibilitatea de decontare), va fi integral suportat de către tine, fără ca noi să putem fi trași în răspundere în vreun fel. 
 • Plata săptămânală sau lunară. Pentru anumite Produse, accesul se face pe baza unei plăți săptămânale sau lunare (spre exemplu, în cazul Comunităților, al programelor pe un anumit număr de săptămâni sau pe alte Produse pe care decidem să le implementăm la un anumit moment dat). În momentul în care achiziționezi un asemenea Produs, declari și recunoști că ai fost informat că vom retrage în fiecare săptămână / lună / altă perioadă o anumită sumă de pe cardul tău, așa cum ți-am specificat în momentul plasării Comenzilor. În măsura în care nu vei avea fonduri disponibile pentru următoarea plată după cea inițială, vom mai încerca să debităm încă o dată cardul tău de credit. Dacă nici a doua oară acest lucru nu este posibil, vom suspenda sau întrerupe furnizarea Produsului către tine și este posibil să nu te mai lăsăm să plasezi orice fel de Comandă în viitor, în mod direct sau prin interpuși.
 • Facturarea pentru plata săptămânală sau lunară a Produselor. În cazul fiecărei Plăți parțiale vom emite o factură către tine. Nu este posibilă emiterea unei facturi globale pentru întreaga sumă atâta timp cât se achită în rate. Te rugăm să introduci în câmpurile aferente facturării toate informațiile pe care le consideri necesare deoarece nu vom putea ulterior să facem modificări asupra facturilor deja emise. Nu suntem responsabili pentru acuratețea informațiilor de facturare pe care ni le transmiți. Orice fel de prejudiciu pe care îl putea avea ca urmare a transmiterii acestor informații (spre exemplu, imposibilitatea de decontare), va fi integral suportat de către tine, fără ca noi să putem fi trași în răspundere în vreun fel. 
 • Modificarea Prețurilor în cazul plăților săptămânale sau lunare. Oferte promoționale. Prețurile afișate pe Platfomă și implicit, pe Site, la momentul plasării Comenzii sunt valabile exclusiv la momentul la care ai plasat o Comandă. Este posibil ca pentru plata integrală a Produselor să beneficiezi de anumite reduceri, discounturi sau oferte promoționale. În cazul Plăților săptămânale sau lunare, dacă nu alegi plata în rate (ie. prețul pe un an împărțit în 12 rate lunare) sau o asemenea opțiune nu este disponibilă, Prețurile se vor putea schimba de la o lună la alta și te vom înștiința despre această modificare prin intermediul Platformei, prin afișarea noilor Prețuri, în contul tău de Client sau prin intermediul e-mailului. Noile Prețuri vor fi cele afișate pe Platformă. 
 • Modificarea Prețurilor în sensul diminuării Prețului. Este posibil ca în anumite situații, conform strategiei noastre de marketing și a intențiilor comerciale, Prețurile să fie modificate în sensul reducerii acestora pentru anumite Produse, indiferent că vorbim de o plată săptămânală, lunară, în rate sau integrală. În acest caz, nu vom putea să-ți rambursăm diferența de sumă. În cazul plăților săptămânale sau lunare, ți se va aplica automat noul Preț redus, cu excepția cazului în care ai optat pentru achiziționarea unui Produs pe un an, dar în rate lunare.
 • Livrarea Produselor & Prestarea Serviciilor

Pe scurt: vom livra Produsele și vom presta Serviciile doar după ce le plătești integral prin una din modalitățile afișate pe site. 

 • Livrarea Produselor
 1. În funcție de specificitatea Produselor/Serviciilor, livrarea Produselor se va putea face fie în format electronic (atunci când vorbim de produse/servicii digitale sau confirmări de participare la un eveniment), fie în format fizic, la o adresă comunicată de Client la momentul plasării Comenzii.
 2. În cazul produselor fizice, Livrarea Produselor se va face oriunde în România, în termenul comunicat înainte de finalizarea unei Comenzi. Te rugăm să reții că acest termen de livrare este unul orientativ, bazat pe comenzile anterioare din zonele respective și că poate suferi modificări, despre care vom depune toate eforturile să te notificăm în timp util. Nu vom răspunde pentru întârzierile în livrarea Produselor apărute din motive neimputabile nouă sau din culpa unui transportator (i.e., curier, poștă etc.).
 3. Livrarea Produselor se va face contra-cost sau gratuit, în funcție de condițiile aplicabile Comenzii, care îți vor fi comunicate înainte de finalizarea Comenzii. Dacă este cazul, te vom informa cu privire la modalitățile de livrare disponibile și vei putea alege una dintre aceste modalități anterior finalizării Comenzii.
 4. În cazul în care cu ocazia livrării Produselor, nu te putem găsi la adresa indicată în Comanda acceptată, se va încerca livrarea încă o dată, după care Produsele vor fi returnate, tu urmând să suporți costurile unei noi expediții, indiferent de valoarea Produselor comandate.
 5. Vom depune toate eforturile pentru a asigura ambalarea corespunzătoare a Produselor împreună cu Specificațiile și toate documentele însoțitoare necesare.
 6. În cazul produselor digitale și în format electronic, Livrarea Produselor se va face în format electronic, prin furnizarea unui cod, link de descărcare sau altă metodă pe care o punem la dispoziție și pe care ți-o vom comunica pe e-mail/în Contul tău de Client. Livrarea se va face după efectuarea plății integrale a Produselor. Te rugăm să verifici în mod constant atât în căsuța ta de e-mail, cât și în folderele SPAM / other / promotions / updates, în funcție de clientul de e-mail pe care îl ai.
 7. Link-ul pentru descărcare va fi valabil timp de 5 zile de la momentul efectuării Comenzii și confirmării Plății, pe e-mail și în Contul de Client. În cazul în care nu vei descărca Produsul în termen de 5 zile, nu îl vei mai putea accesa ulterior. Este foarte important ca în momentul plasării Comenzii să introduci o adresă de e-mail valabilă, pe care o folosești în mod curent, pentru că acolo vei primi toate detaliile. Reține că documentele nu se vor transmite ca atașamente la e-mail și nu se vor transmite nici pe o altă adresă indicată ulterior, ci doar pe adresa de e-mail din Comandă.
 8. Ne rezervăm dreptul de a întârzia sau de a anula orice livrare a Produselor comandate dacă aceasta nu poate fi onorată din motive independente de voința noastră, care includ dar nu sunt limitate la: evenimente de forța majoră, războaie, acte de terorism, proteste, răscoale, tulburări civile, incendii, explozii, inundații, epidemii, pandemii, greve etc.
 • Prestarea Serviciilor
 1. În cazul prestării Serviciilor, te rugăm să ai în vedere că ești singurul răspunzător pentru informațiile și documentele transmise.
 2. Șoflete nu va fi răspunzător pentru niciun fel de prejudiciu, direct sau indirect, provenit ca urmare a faptului că nu ne-ai comunicat toate datele, că nu le-ai furnizat la timp sau că documentele transmise sunt eronate sau incomplete.
 3. În cazul documentelor și informațiilor regăsite pe Platformă, Integrall Buildings SRL nu va fi răspunzător pentru niciun fel de prejudiciu, direct sau indirect, care ar putea fi cauzat de folosirea de către tine a respectivelor documente. Te rugăm să reții că documentele furnizate nu reprezintă o consultație juridică și nu au rolul de a înlocui o consultanță de specialitate, iar tu îți asumi în mod expres acest lucru, în momentul în care achiziționezi Produsele și Serviciile noastre.
 • Accesul la Produse digitale
 1. Accesul în cadrul Platformei pentru produsele digitale (spre exemplu, Comunitatea pe Legale, Academia pe Legale, workshopuri, webinarii, sesiuni de mentorat etc.) se va în mod individual și nu este transferabil.
 2. Accesul la produsele digitale se va face de regulă prin intermediul unui username și al unei parole sau al unui link care-ți va fi expres comunicat. Ai obligația de a păstra în deplină siguranță aceste credențiale de logare și de a nu le da mai departe către o altă persoană. 
 3. În măsura în care constatăm că ai furnizat datele de acces unei alte persoane, ne rezervăm dreptul de a-ți suspenda temporar sau permanent accesul în cadrul Platformei, precum și de a-ți solicita despăgubiri pentru toate prejudiciile pe care ni le-ai produs.
 4. Pentru a respecta intimitatea Comunității și spațiul privat în care aceasta se desfășoară, ne rezervăm dreptul de a-ți verifica identitatea, conform celor menționate de tine la înscriere, inclusiv prin intermediul unui apel telefonic sau al unui apel video. Aceasta este o măsură de siguranță pe care ne-o luăm față de toți participanții în cadrul proiectelor noastre, deoarece ne dorim să avem un spațiu safe, în care oamenii să se simtă în siguranță.
 • Transferul riscului și proprietății asupra Produselor

Pe scurt: după ce cumperi un Produs de la noi, toate riscurile se transferă la tine.

 1. Dacă livrăm noi personal produsele către tine, riscul de pierdere sau de deteriorare a Produselor este transferat către tine în momentul în care tu sau un terț desemnat de tine, altul decât transportatorul, intri în posesia fizică a Produselor. 
 2. Dacă apelăm la terțe persoane pentru a efectua Livrarea (precum servicii de curierat, servicii poștale sau terți), riscul va fi transferat către tine în momentul livrării Produselor de către acel transportator, fără a aduce atingere drepturilor pe care tu le ai față de el (spre exemplu, când transportatorul îți deteriorează Produsele).
 3. Proprietatea asupra Produselor va fi transferată la livrare, după ce ai efectuat plata, în locația de livrare indicată în Comandă. Livrarea se va considera efectuată prin semnarea de către tine a documentului de transport furnizat de curier sau prin semnarea de primire pe factura fiscală sau pe un alt document de livrare în cazul livrărilor efectuate de Vânzător.
 4. În cazul produselor digitale, vei primi o licență neexclusivă, nelimitată (până la momentul în care decidem să o retragem), dreptul de proprietate rămânând al nostru sau al persoanei indicate în mod expres în Specificații/alt loc de identificare. Îți reamintim că Produsele noastre sunt destinate uzului personal al Clientului, nu și pentru alte persoane decât cele indicate prin comandă, licența fiind limitată doar pentru uzul Clientului. 
 • Dreptul de retragere al Clientului

Pe scurt: Produse noastre sunt exceptate de la dreptul de retragere, în conformitate cu legislația în vigoare.

 1. Te rugăm să ai în vedere că majoritatea Produselor de pe Platformă reprezintă Produse pentru care legea nu ne obligă să oferim un drept de retragere și, implicit, returnarea sumelor de bani deja plătite în urma Tranzacției.
 2. Produsele noastre reprezintă: (a) licențe digitale (acces pe bază de username și parolă), (b) documente electronice, (c) servicii, pentru care îți dai acordul expres că ești de acord că nu se rambursează sumele plătite, livrarea Produsului fiind considerată a fi făcută cu executare integrală la momentul efectuării Plății în schimbul accesului pentru punctele (a) și (b) și la momentul executării serviciilor în cazul (c). 
 3. În cazuri excepționale, vom putea decide, la libera noastră apreciere și discreție, rambursarea anumitor sume (totale sau parțiale) în funcție de anumite cazuri particulare, conform politicii noastre comerciale, însă nu atrage răspunderea sau obligația noastră de a proceda așa în mod constant.
 • Garanții

Pe scurt: Produsele noastră beneficiază de garanțiile oferite de legislația în vigoare și care ni se aplică. În cazul în care garanția nu este aplicabilă (ie. în cazul serviciilor sau al Produselor specifice), vom indica în dreptul Produselor garanțiile existente sau în politica noastră generală privind gestionarea comenzilor.

 • Garanția Produselor fizice
 1. Toate Produsele fizice comercializate de către noi beneficiază de garanția legală de conformitate, conform legislației în vigoare. Detalii clare legate de aceste garanții sunt date de către fișele produselor și niciun Client nu poate solicita o garanție extinsă, pentru o perioadă mai mare decât cea menționată în Specificații/fișele de producător/alte documente furnizate de Vânzător. Garanția se aplică condițiilor normale de utilizare și este valabilă numai pentru produsele achiziționate și plătite de Client de la Vânzător.
 2. În conformitate cu legislația în vigoare, dacă este aplicabil, Produsele beneficiază de o garanție de conformitate potrivit Legii nr. 449/2003. Dacă în prezentarea Produsului este precizat un termen extins de garanție, atunci se va aplica termenul mai lung.
 3. Răspunderea noastră, în conformitate cu prevederile articolelor 9-14 din Legea nr. 449/2003, va putea fi angajată dacă lipsa de conformitate apare într-un termen de 2 ani, care se calculează de la Livrarea Produsului, pentru Produsele cu o durata medie de utilizare de cel puțin 2 ani. 
 4. Garanția  presupune următoarele stadii: (a) repararea Produselor, (b) înlocuirea Produselor și (c) rambursarea valorii pentru produsele neconforme. 
 • Garanția Produselor electronice/cu acces electronic
 1. În cazul produselor electronice/digitale care presupun acces imediat, sunteți de acord că nu veți beneficia de garanție legală, în conformitate cu dispozițiile în vigoare.
 2. Cu toate acestea, întrucât dorința noastră este de a avea în permanență clienții mulțumiți, vom putea implementa o politică de garanție comercială pentru anumite tipuri de Produse digitale oferite prin care să putem returna sumele plătite (total sau parțial) într-un anumit termen.
 3. Condițiile exacte ale rambursării sumelor anterior amintite la punctul 8.2.(3) vor fi indicate în dreptul fiecărui Produs.
 • Proprietate Intelectuală

Pe scurt: tot ceea ce vezi pe Site ne aparține din punct de vedere al proprietății intelectuale sau avem drept de folosire asupra lor, iar tu te obligi să nu ne încalci aceste drepturi și să nu folosești nimic de pe Site fără acordul nostru.

 1. Denumirile comerciale, mărcile, drepturile de autor şi orice alte drepturi de proprietate intelectuală înregistrate sau în curs de înregistrare referitoare la Produse deținute sau utilizate de Vânzător sunt și vor rămâne proprietatea exclusivă a Vânzătorului sau după caz, a licenţiatorilor Vânzătorului. Clientul nu va avea niciun drept și nicio pretenţie cu privire la acestea.
 2. Utilizatorul/Clientul nu va acţiona în niciun fel care ar putea aduce atingere drepturilor prevăzute în art. 9(1) de mai sus. Utilizatorul/Clientul se obligă să nu folosească în activitatea sa niciun semn sau denumire similară sau identică cu mărcile, denumirile comerciale ale Produselor etc., fie ca parte dintr-o denumire fie în orice alt mod.
 3. Toate informațiile disponibile pe Platformă (inclusiv, dar fără a se limita la, imagini statice sau dinamice, text, logo-uri, simboluri, reprezentări comerciale, video-uri etc.) care pot fi vizualizate sau accesate în orice mod prin utilizarea unui echipament electronic, conținutul e-mailurilor trimise Utilizatorului/Clientului de către Vânzător, orice informație comunicată Utilizatorului/Clientului (inclusiv, dar fără a se limita la, date referitoare la Vânzător, activitatea acestuia etc.) prin orice mijloc de către un reprezentant al Vânzătorului sunt și rămân proprietatea exclusivă a Vânzătorului, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obține în acest sens în mod direct sau indirect (cum ar fi prin licențe de utilizare și/sau publicare, exclusive/neexclusive, limitate/nelimitate în timp etc.). 
 4. Este interzis în mod expres orice alt mod de a utiliza conținutul disponibil pe Site/Platformă în alte scopuri decât cele permise prin prezentul Contract sau în condițiile de utilizare care îl însoțește, dacă acestea există.

Print-screen, screen-recording, descărcarea și diseminarea resurselor

 1. Nu ai voie să faci print-screen la informațiile pe care pe le regăsești pe Platformă, indiferent pe ce suport s-ar afla (text, video, audio, grafic etc.).
 2. Nu ai voie să înregistrezi sub nicio formă materialele, informațiile, sesiunile, cursurile, workshop-urile sau orice altă bucată din Produse, în orice formă te-ai gândi din punct de vedere tehnologic (reververse engineering, cod sursă, înregistrare ecran, print-screen, înregistrare audio, înregistrare video etc.), indiferent că la momentul acesta metoda tehnologică este sau nu cunoscută. 
 3. Nu ai voie să descarci resursele existente decât acolo unde-ți este indicat în mod expres acest lucru. Spre exemplu, nu poți da copy-paste într-un document separat la informațiile existente în Platformă. 
 4. Nu ai voie să diseminezi (să dai mai departe), indiferent că vorbim de o comunicare publică (spre exemplu, site de filesharing, rețea socială etc) sau de o comunicare semi-privată (spre exemplu, grupuri de WhatsApp, Telegram sau Facebook Messenger) sau de o comunicare privată (conversații 1 la 1) orice fel de informație sau resursă pe care o regăsești în cadrul Platformelor. 

Publicarea articolelor și a altor materiale

 1. În momentul în care publici un articol sau material (indiferent de natura și suportul acestuia – foto, video, audio, grafic etc.) pe Platformă sau pe rețelele sociale, ne cedezi în mod exclusiv drepturile de autor asupra acelor materiale, fără a avea pretenția unei contraprestații. Prin cedarea drepturilor de autor și celorlalte drepturi de proprietate intelectuală conexe, vom putea folosi materialele tale în orice fel de formă ulterioară, prin presă scrisă, online, materiale video, materiale audio, prezentări, postări pe rețelele sociale etc.
 2. De asemenea, pentru Proiecte speciale pe care Academia Șoflete le face în parteneriat cu colaboratorii săi și la conceperea cărora ai participat, ne cedezi în mod exclusiv drepturile de autor asupra acelor materiale, fără a avea pretenția unei contraprestații. Prin cedarea drepturilor de autor și celorlalte drepturi de proprietate intelectuală conexe, vom putea folosi materialele tale în orice fel de formă ulterioară, prin presă scrisă, online, materiale video, materiale audio, prezentări, postări pe rețelele sociale etc.
 3. Termenii de mai sus se aplică inclusiv pentru perioada de practică, a stagiilor efectuate în cadrul Academia Șoflete sau al altor colaborări, indiferent dacă respectivele materiale ale tale vor fi publicate sau nu.

Prezența în cadrul podcasturilor, interviurilor video, evenimentelor, live-urilor

 1. În cazul în care vei fi invitat sau vei participa în calitate de Client sau Utilizator în cadrul unui podcast, interviu video, eveniment, live pe rețelele sociale sau alt eveniment asemănător, ești de acord că ne cedezi în mod exclusiv, nelimitat, pe întreg teritoriul, drepturile de autor și orice alte drepturi de proprietate intelectuală, fără a avea pretenția unei contraprestații materiale.
 2. Prin cedarea drepturilor de autor și celorlalte drepturi de proprietate intelectuală conexe, vom putea folosi materialele tale în orice fel de formă ulterioară, prin presă scrisă, online, materiale video, materiale audio, prezentări, postări pe rețelele sociale etc.
 3. În măsura în care decizi să nu mai colaborezi cu noi, ne rezervăm drepturile de autor asupra creației tale, pe care o vom putea folosi cum credem de cuviință, cu sau fără menționarea ta ca autor.

Conținut generat de utilizatori

 1. Pentru conținutul generat de tine în calitate de utilizator sau client, cum ar fi, dar fără a se limita la: interacțiunea pe care o ai cu noi pe Platformă, mesajele pe care ni le transmiți, materialele pe care ni le transmiți, înregistrările audio-video cu tine, comentariile pe care ni le lași, indiferent că sunt postate în mod public sau în mod privat în cadrul cursurilor, comunităților sau altor asemenea produse sau servicii, ne acorzi o licență exclusivă, nelimitată în timp și teritorial de a folosi acest conținut după cum credem de cuviință, inclusiv în scopuri de promovare.
 2. Acest drept pe care ni-l oferi subzistă și după încetarea calității tale de Client al Platformei.

 

 • Review-uri

Pe scurt: review-urile pe care le publicăm pe Platformă sunt verificate de către noi.

 • Îți vom putea cere review-uri prin intermediul unor formulare de feedback special trimise către tine pe e-mail, prin intermediul paginii de Google, Facebook, mesajelor private de pe rețelele sociale sau în orice altă manieră.
 • Te rugăm să reții că vom publica review-urile tale ca atare, fără a le modifica.
 • De asemenea, ne acordi o licență exclusivă, nelimitată în timp, pe întreg teritoriul, pentru a folosi review-urile tale după cum considerăm de cuviință în linie cu viziunea noastră de business, ce va putea include, dar fără a se limita la: postări pe social media, prezentări de business & comerciale, promovare etc.
 • Publicitate & comunicări comerciale

Pe scurt: atunci când facem activități de marketing direct, îți solicităm în prealabil consimțământul. Însă vor fi situații în care îți vom trimite comunicări comerciale pe baza interesului nostru legitim, așa cum ți l-am explicat în Nota de informare.

 1. Atunci când vom avea advertoriale pe paginile noastre, le vom indica în mod expres și vom face dezvăluirea complet. Nu vrem să te inducem în eroare și nici să achiziționezi un produs sau un serviciu despre care să nu fii confortabil. 
 2. Îți poți exprima consimţământul pentru a primi comunicări comerciale prin poşta electronică sau rețele sociale, permiţându-ne nouă și colaboratorilor noștri să efectuăm astfel de comunicări, prin bifarea opţiunii specifice la finalul acestor termeni şi condiţii sau în zona dedicată din Platformă. 
 3. Poți oricând să revoci consimţământul privind astfel de comunicări comerciale prin:
 • renunțarea la primirea Newsletterelor sau a comunicărilor comerciale, în orice moment, prin accesarea link-ului dedicat care se regăsește în cuprinsul oricărui Newsletter;
 • bifarea optiunii de retragere a consimţământului în secţiunea dedicată de pe Platformă, acolo unde există.
 1. Prezenta procedură va fi menționată în toate comunicările cu caracter comercial pe care ți le vom transmite.
 2. Newsletterele și comunicările comerciale ale noastre sunt transmise prin intermediul partenerilor specializați și agreați de noi, cu care ești de acord. 
 3. Renunțarea de către tine la primirea Newsletterelor sau ale altor comunicări comerciale nu implică renunțarea la acceptul dat pentru restul termenilor și condițiilor privind vânzările online efectuate de Vânzător și va produce efecte doar pentru viitor, prelucrarea anterioară considerându-se a fi legală. Te rugăm să ai în vedere că este posibil ca și după trimiterea revocării consimțământului să mai primești pentru o scurtă perioadă comunicări comerciale din partea noastră, până se efectuează actualizarea completă a bazei de date sau în cazul unui back-up. 
 4. Ne rezervăm dreptul de a selecta persoanele cărora le va trimite Newslettere și alte comunicări comerciale, precum și de a elimina din baza de date orice Utilizator sau Client care și-a exprimat anterior consimțământul pentru primirea de Newsletter și alte comunicări comerciale, fără niciun angajament ulterior sau a vreunei notificări din partea noastră, neputând fi trași la răspundere pentru aceste acțiuni.
 • Răspunderea noastră

Pe scurt: nu suntem răspunzători pentru orice fel de prejudicii ce rezultă din achiziția Produselor de pe Platformă.

 • Excluderea unei consultații de specialitate. Conținutul Produselor, precum și conținutul existent pe Platformă, în oricare din manierele ar fi prezentat (audio, video, scris sau orice altă combinație) nu reprezintă o consultație de specialitate și nu va fi folosită de Client pe baza acestor prezumții.
 • Acuratețea informațiilor și a documentelor pe care ni le transmiți. Nu suntem răspunzători pentru acuratețea informațiilor pe care ni le transmiți, tu fiind singurul responsabil pentru orice fel de date pe care ni le furnizezi. Vom depune toate eforturile pentru a identifica la momentul potrivit toate documentele și informațiile de care avem nevoie pentru a livra Produsele sau Serviciile cerute, însă nu putem fi responsabili pentru informațiile și documentele pe care ni le comunici.
 • Obligație de diligență. Obligația noastră nu este o obligație de rezultat, ci una de diligență, ceea ce înseamnă că vom face tot ce putem ca să livrăm Produsele sau Serviciile, însă nu putem garanta executarea acestora, iar tu ești de acord în mod expres cu acest lucru.
 • Template-uri. În cazul template-urilor furnizate, acestea reprezintă un punct de plecare pe care noi l-am conceput astfel încât să îl personalizezi conform specificului activității tale. Aceste documente nu au menirea de a se aplica în mod universal. Te încurajăm să apelezi întotdeauna la consultanță de specialitate în legătură cu redactarea și revizuirea documentelor. 
 • Ghiduri. Ghidurile sunt concepute ca instrumente orientative care să te ajute să iei cele mai bune decizii pentru tine și pentru construcția casei tale. Ele nu reprezintă o consultație de specialitate și sunt actuale doar la momentul la care au fost redactate, cu o marjă de eroare privind normele de legislație incidente, precum și optica jurisprudențială. Nu suntem răspunzători pentru orice fel de prejudiciu ai putea suferi ca urmare a implementării acestor resurse sau informații din cadrul pachetelor. În măsura în care ai nevoie de o opinie specializată, te rugăm să iei legătură cu noi prin intermediul formularului de contact pentru a putea veni către tine cu o propunere de implementare.
 • Pachete. Pachetele sunt concepute ca instrumente utile să te ajute în construirea casei tale sau să iei cele mai bune decizii ca să-ți construiești o casă eficientă energetic. Ele nu reprezintă o consultanță de specialitate și nu suntem răspunzători pentru orice fel de prejudiciu ai putea suferi ca urmare a implementării acestor resurse sau informații din cadrul pachetelor. 
 • Academia Șoflete. Academia Șoflete este un spațiu în care poți interacționa cu alți Clienți asupra unor probleme pe care le întâlnești în mod frecvent și care se pliază pe nevoile tale. Informațiile și răspunsurile oferite în cadrul Comunității pe Legale nu reprezintă o consultație de specialitate și nu suntem răspunzători pentru orice fel de prejudiciu, direct sau indirect, ai putea suferi ca urmare a implementării acestor resurse sau informații din cadrul interacțiunilor sau a informațiilor existente. Răspunsurile și informațiile oferite de specialiști în cadrul acestei Comunități nu reprezintă opinia lor ca experți, nu înlocuiesc o consultanță de specialitate și nu pot duce cu ideea existenței unei reușite. 
 • Sesiunile de mentorat. Sesiunile de mentorat vor fi în grup restrâns, în funcție de ofertele disponibile la momentul respectiv. Informațiile și răspunsurile oferite în cadrul acestor nu reprezintă o consultanță de specialitate, nu vin să înlocuiască un sistem academic acreditat de învățământ și nu suntem răspunzători pentru orice fel de prejudiciu, direct sau indirect, ai putea suferi ca urmare a implementării acestor resurse sau informații oferite în cadrul ședințelor.
 • Cursuri, workshop-uri, webinarii, traininguri. Acestea sunt instrumente concepute special să te ajute să înțelegi anumite noțiuni juridice și din domeniul antreprenorial. Ele nu îți vor garanta că vei lua anumite examene, inclusiv cele de admitere în profesie. Informațiile și răspunsurile oferite nu reprezintă o consultație de specialitate și nu suntem răspunzători pentru orice fel de prejudiciu, direct sau indirect, ai putea suferi ca urmare a implementării acestor resurse sau informații.
 • Limitări și excluderi
 1. Academia Șoflete nu oferă nicio garanție că vor fi acordate orice fel de certificări și competență, că certificarea ta sau programul va fi actualizat sau înnoit, sau că participarea ta în Platformă va avea ca rezultat orice beneficiu monetar sau comercial, expertiza legată de Academia Șoflete cu privire la oricare din serviciile Academia Șoflete sau într-o altă satisfacere cerințele necesare pentru administrarea sau furnizarea oricăror servicii Academia Șoflete. 
 2. Cu excepția prevederilor expres menționate aici, Platforma, programele, materialele, certificările, și toate componentele și informațiile relative sunt furnizate pe o bază „ca atare” și „cât sunt disponibile” fără nici o garanție de niciun tip și Academia Șoflete exclude expres toate și orice garanții, expresă sau implicită, inclusiv garanțiile implicite. 
 3. Deciziile Academia Șoflete privind Platforma sunt finale și sunt făcute în singura discreție Academia Șoflete și Academia Șoflete nu va fi răspunzător față de eventualele decizii ale tale. Academia Șoflete nu va fi responsabil pentru acțiunile sau inacțiunile oricăror furnizori de servicii terți, inclusiv parteneri de testare, utilizări în legătură cu livrarea Platformei, a programelor, cursurilor și distribuirea documentației.
 4. În toate circumstanțele, răspunderea maximă a Academia Șoflete, directorilor, administratorilor, angajaților, subcontractanților și afiliaților săi față de Clienți pentru daune pentru orice cauză, și despăgubire maximă Clientului, indiferent de forma de acțiune, indiferent dacă este pe tărâm contractual, delictual sau altfel, va fi limitat la suma maximă efectiv plătită de Client către Academia Șoflete. Academia Șoflete nu va fi în niciun caz responsabil pentru pierderile de date sau conținut, profiturile pierdute, întreruperea afacerii sau pentru orice daune indirecte, accidentale, speciale, consecvente, excepționale sau punitive care rezultă din sau sunt legate de materialele sau serviciile furnizate de Academia Șoflete, chiar dacă Clientul a fost informat despre posibilitatea unor astfel de daune și fără a aduce atingere scopului esențial al oricărui remediu limitat.
 5. Academia Șoflete nu va fi răspunzător față de tine pentru niciun fel de: (a) pierdere a profitului sau a unui beneficiu, direct sau indirect, (b) pierde a unei șanse sau oportunități, (c) pierdere a unor date sau (d) orice fel de pierdere directă sau în legătură de cauzalitate cu care ar putea fi suportată de către tine. 
 6. Academia Șoflete nu va fi de asemenea, răspunzător față de tine pentru un prejudiciu suferit de tine ca urmare a:
 1. o decizie pe care o iei ca urmare a mesajelor pe care le promovează un partener sau un afiliat;
 2. o decizie pe care o iei ca urmare a informațiilor pe care le regăsești în Platformă, indiferent că sunt scrise sau nu de experți recunoscuți în domeniul lor;
 3. oricăror modificări pe care le vom face cu privire la furnizarea serviciilor, inclusiv o întrerupere totală sau parțială a furnizării serviciilor (sau a anumitor funcții ale serviciilor);
 4. lipsei furnizării de către tine a unor informații care să poată fi verificate sau
 5. imposibilității tale de a menține în siguranță și confidențiale datele tale de logare (username, parolă sau alte credențiale).
 1. Te rugăm să ai în vedere că folosirea Platformei se va face exclusiv în scop personal, privat și nu profesional. Ești de acord și recunoști în mod expres că nu vei folosi Platforma în scop comercial sau de afaceri și nu avem astfel nicio răspundere față de tine pentru orice fel de pierdere, pierdere de șansă, profit nerealizat, direct sau indirect, afectare a reputației, întrerupere a activității sau pierdere a unei oportunități de business.
 2. Dacă materialele și informațiile pe care ți le livrăm (sub forma unui conținut digital, de orice tip ar fi), afectează un dispozitiv sau un conținut digital care-ți aparține și este din vina ta că nu ai avut implementate măsurile de siguranță necesare, nu suntem răspunzători pentru niciun fel de prejudiciu.
 3. Ești responsabil pentru orice alte costuri suplimentare ți se vor aplica, inclusiv costuri de telefonie mobilă, precum ar fi costuri cu internetul mobil sau costuri cu internetul din locația de unde accesezi Platforma sau alte costuri conexe. 
 • Răspunderea ta 

Pe scurt: ești răspunzător pentru Comenzile plasate, datele furnizate și modul în care utilizezi Site-ul nostru, inclusiv rețelele sociale.

 • Conținut generat de tine în calitate de Utilizator sau Client
 1. Tot conținutul (text, foto, video, audio etc.) pe care îl postezi prin intermediul Platformei (cum ar fi recenziile produselor, mesajele transmise, postările de pe rețelele sociale în care ne dai tag, share-urile de pe rețele sociale sau comentariile lăsate pe rețelele sociale, postările din cadrul Produselor, participarea ta audio-video sau în persoană în cadrul Comunității, al Academiei sau al unor workshop-uri sau traininguri) sau pe care îl creăm prin interacțiunea cu tine (spre exemplu, prin prezența ta online sau offline la cursuri, workshop-uri, sesiuni de coaching & mentorat etc. care vor fi înregistrate), denumit în continuare ”Conținutul” este responsabilitatea exclusivă a persoanei care a creat un astfel de conținut.
 2. Deși nu monitorizăm în mod obișnuit conținutul postat de Utilizatori/Clienți, ne rezervăm dreptul de a face acest lucru și de a elimina conținutul care încalcă acești Termeni (sau legea aplicabilă) despre care suntem conștienți, dar nu avem nicio obligație de a face acest lucru.
 3. În cazul în care vom fi trași la răspundere pentru conținutul postat de Utilizatori/Clienți pe Platformă, ne rezervăm dreptul de a ne îndrepta împotriva Utilizatorului/Clientului respectiv pentru o reparare integrală a prejudiciului suferit.
 4. Orice utilizare sau dependență de orice conținut sau materiale postate prin intermediul Platformei sau obținute de tine prin intermediul Platformei este pe propriul tău risc. Dacă suntem anunțați  de către o terță parte că conținutul pe care îl trimiți sau îl postezi încalcă acești Termeni sau orice lege aplicabilă, fie printr-o scrisoare, fie în spiritul acestor Termeni, ne rezervăm dreptul de a elimina acest conținut din Platformă fără a te notifica în prealabil.
 5. Noi nu încurajăm, susținem, reprezentăm sau garantăm în vreun fel acuratețea conținutul sau comunicărilor postate prin intermediul Platformei și nici nu sprijinim și/sau ne alăturăm opiniilor exprimate de Utilizatori/Clienți asupra Produselor existente prin Platformă, aceștia fiind singuri răspunzători pentru conținutul respectiv. 
 6. Prin folosirea Platformei, ești de acord și accepți că poți fi expus unui conținut care ar putea să fie defăimător, denigrator, inexact sau inadecvat sau, în anumite cazuri, că vor putea exista postări care să inducă în eroare. Noi nu vom fi de nicio manieră responsabili pentru acest conținut, incluzând, dar fără a se limita la erori sau omisiuni sau pentru orice fel de prejudiciu, material sau moral, direct sau indirect care a fost postat, transmis pe e-mail sau rețele de socializare sau făcut în orice alt mod public prin intermediul Produselor, al Platformei sau în alt context.
 7. Licențierea Conținutului. Prin acești Termeni & Condiții declari și acceptă în mod expres că vom primi o licență neexclusivă, irevocabilă, de a folosi și modifica Conținutul în orice manieră considerăm de cuviință, prin orice metodă și rețea de socializare cunoscută la momentul creării lui sau care urmează să ia naștere în viitor, chiar și după terminarea Contului tău de Client, în cazul în care ai fost un Client al Platformei. Vom putea folosi Conținutul creat de tine pentru a promova Produsele, pentru a prezenta serviciile pe care le oferim, în scop de marketing și prezentare, pentru a crea awareness, social proof, precum și în orice altă modalitate considerăm oportun. 
 • Utilizarea Platformei
 1. Nu vei utiliza Platforma:
 1. în orice mod care încalcă orice legi sau reglementări locale, naționale sau de altă natură sau orice ordin al unei instanțe din orice jurisdicție relevantă;
 2. în orice scop care nu este permis de acești Termeni;
 3. în orice mod care încalcă drepturile oricărei persoane sau entități, inclusiv drepturile lor de autor, marca comercială sau alte drepturi de proprietate intelectuală sau alte drepturi private sau contractuale;
 4. pentru a distribui reclame de orice fel sau post sau să comunici în alt mod orice material sau mesaj fals sau înșelător de orice fel, inclusiv cu privire la concurenți, potențiali concurenți etc.;
 5. în orice mod care, cu intenție sau fără, hărțuiește, amenință sau intimidează orice alt Utilizator sau vizitator;
 6. în orice mod care indiferent dacă este cu intenție sau fără, promovează sau incită la, rasism, violență, ură sau vătămarea fizică sau morală de orice fel;
 7. în orice mod care este abuziv, defăimător, inexact, obscen, jignitor sau explicit sexual;
 8. să postezi fotografii sau imagini ale unei alte persoane fără permisiunea sa (și dacă este minor, permisiunea tutorelui legal al minorului);
 9. să promovezi activități ilegale sau în orice fel care să conducă la încurajarea, achiziționarea sau desfășurarea oricărei activități ilicite sau infracționale sau care poate provoca vătămări, suferințe sau neplăceri oricărei persoane;
 10. să accesezi, să manipulezi, să produci daune sau să utilizezi zone care nu sunt destinate publicului ale Serviciilor, sistemelor informatice, serverelor sau echipamentelor companiei sau ale sistemelor de livrare tehnică ale furnizorilor noștri;
 11. să accesezi sau să încerci să accesezi date ale altor Utilizatori ai Produselor/Platformei sau să pătrunzi, accesezi, penetrezi oricare dintre măsurile de securitate referitoare la Produse sau să sondezi, să scanezi sau să testezi vulnerabilitatea oricărui sistem sau rețea sau să încalci sau să eviți orice securitate sau măsuri de autentificare;
 12. în orice mod care, intenționat sau nu, duce în eroare sau are drept scop înșelarea altui Utilizator sau vizitator al Platformei;
 13. să introduci orice program malware, virus sau alt program software (vierme) dăunător care dăunează sau interferează cu funcționarea Produselor oferite, incluzând, dar fără a se limita la cancelbots, refuzul atacurilor de serviciu (denial of services), bombele de timp, viermii, caii troieni, viruși sau orice alt software sau hardware malefic;
 14. să interferezi sau să perturbi (sau să încerci să faci acest lucru) accesul oricărui Utilizator, gazdă sau rețea, inclusiv, fără limitare, trimiterea unui virus, supraîncărcare, flooding, spaming, bombardare prin poștă a serviciilor sau prin scrierea scripturilor creatoare de conținut astfel încât să interfereze sau să creeze o povară nejustificată pentru servicii;
 15. să copiezi, să modifici sau să distribui conținutul altor Utilizatori fără consimțământul acestora;
 16. în alte scopuri comerciale decât cele permise în mod expres în acești Termeni;
 17. să ocolești măsurile utilizate pentru a preveni sau restricționa accesul la Produse;
 18. să soliciți sau să furnizezi servicii ilegale;
 19. să recoltezi sau să colectezi informații despre alți Utilizatori sau vizitatori fără acordul lor;
 20. să obții acces neautorizat la Produse, serverul pe care sunt stocate Produsele sau orice server, computer sau bază de date conectat la Produse;
 21. să falsifici orice antet de pachete TCP / IP sau orice parte din informațiile antetului în orice e-mail sau postare, sau în orice mod să folosești Produsele pentru a trimite informații sursă alterată, înșelătoare sau falsă;
 22. să răzui, să crawlezi sau să păstrezi sau să utilizeze altfel Produsele sau orice conținut pentru phishing, spam, trolling sau orice scop (comercial) neautorizat; sau
 23. să promovezi sau să sprijini sau să soliciți implicarea în orice altă platformă sau cauză politică, religioasă (recunoscută ca organizată sau neorganizată), cult sau sectă de orice fel.
 1. Nu răspundem pentru niciun fel de prejudicii cauzate ție în calitate de Utilizator sau Client sau oricărui terț ca urmare a îndeplinirii de către noi a oricăreia din obligațiilor noastre conform Comenzii și nici pentru daune care rezultă din utilizarea necorespunzătoare a Produselor livrate. În măsura în care limitarea răspunderii conform celor de mai sus nu este posibilă conform legilor aplicabile, vom răspunde în limita contravalorii Produselor care au format obiectul Comenzii.
 2. Te obligi să păstrezi în condiții de siguranță username-ul și parola aferente Contului, fiind singurul responsabil în cazul utilizării frauduloase a acestora de către un terț.
 3. Nu răspundem pentru niciun prejudiciu cauzat de orice disfuncționalități tehnice ale Platformei (e.g., imposibilitatea accesării oricărui link de pe Platformă).
 • Sesizări și reclamații
 1. Ne poți contacta în general la adresa de e-mail din secțiunea „Contact” din Platformă pentru orice nelămurire sau probleme ai în legătură cu Produsele, inclusiv pentru a identifica și corecta eventuale erori care au loc cu ocazia introducerii datelor. În funcție de dezvoltările tehnice ale Platformei, este posibil să ai la îndemână și alte metode de comunicare cu noi (precum chat online, comunicare din contul tău de Utilizator, rețele de socializare etc.), pe care ți-o vom aduce la cunoștință. Cu toate acestea, în cazul în care nu ne spui despre aceste aspecte anterior emiterii notificării sau începerii furnizării Produselor, aceste modificări nu se vor mai putea face decât în cazuri excepționale, care nu implică un efort disproporționat din partea noastră și care sunt valabile din punct de vedere legal.
 2. Pentru sesizări sau reclamații legate de Produse, ai la dispoziție formularul de sesizări disponibil pe Platformă sau alt mod de contact disponibil, în funcție de dezvoltările tehnice ale Platformei. În cazul în care nu există o secțiune dedicată sesizărilor, vei putea urma procedura descrisă mai sus.
 3. Sesizările astfel recepţionate vor fi soluționate de noi în 30 (treizeci) de zile calendaristice de la primirea lor. 
 4. Te rugăm să ai în vedere că nu suntem obligați să răspundem solicitărilor de informații și de consultanță venite prin intermediul Platformei în lipsa achitării contravalorii serviciilor respective.
 • Utilizarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice

Prin utilizarea Platformei, Clientul întelege şi acceptă să transmită Vânzătorului date cu caracter personal, aceste date urmând să facă obiectul prelucrării în conformitate cu şi pentru scopurile prevăzute în Nota de informare/Politica de Confidențialitate, care completează aceşti Termeni și Condiții.

 • Forța majoră
 1. Nici Vânzătorul și nici Clientul nu va fi răspunzător pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, totală sau parțială, este datorată unui eveniment de forță majoră astfel cum este definit de codul civil român.
 2. Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii evenimentului de forță majoră, respectivul eveniment nu încetează, oricare dintre Vânzător sau Client va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte daune-interese.
 • Legea aplicabilă & soluționarea disputelor
 1. Prezentul document reprezintă un contract legal încheiat la distanță, acceptat prin simpla lui bifare și este supus legii române.
 2. Vom încerca cu toții să rezolvăm pe cale amiabilă orice dispute sau neînțelegeri ar putea să apară. În măsura în care soluționarea amiabilă nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente conform legii.
 3. Detalii privind metodele alternative de soluționare a disputelor sunt disponibile aici
 • Clauze diverse
 1. Link-uri. Nu suntem răspunzători pentru accesarea link-urilor pe care le găsești în platformă.
 2. Securitate. Nu garantăm că Platforma noastră nu are bug-uri sau viruși. Ești singurul responsabil de configurarea propriului tău mediu tehnologic, indiferent că vorbim de desktop, telefon, tabletă sau PC, inclusiv cu privire la programele pe care le folosești. Ar trebui să folosești propria ta protecție software.
 3. Întrerupere temporară a serviciilor. Nu suntem răspunzători pentru eventualele întreruperi temporare, parțiale sau totale ale Platformei, iar acest lucru nu îți dă dreptul la o compensație.

 

 • Modificări la acest document

Este posibil ca la anumite intervale de timp să modificăm acest document și vom decide care este maniera optimă de notificare a Utilizatorilor (pop-up, push notification, e-mail etc.). Prin urmare îți recomandăm să accesezi această pagină pentru a citi întotdeauna cea mai recentă versiune.

Acest document a fost ultima oară actualizat la data de 27.02.2023.

 

Încă nu te-ai convins?

avem plată în rate

Dacă vrei un plan personalizat de rate, scrie-mi pe salut@soflete.ro